Επικοινωνία

Λεωφόρος Λάρνακος 7, 

Πολυκ. «Δορυφόρος» Block B, Γρ.301-401, 2101, Αγλαντζιά

Τ.Θ.20255, 2150 Λευκωσία

Τ: +357 22864500, Φ: +357 22766949

e: marketing@dialogos.com.cy, w: dialogos.com.cy