Διάρκεια σποτ 

Ημέρες και ώρες μετάδοσης 

Τιμή

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ 15 ΜΕΡΕΣ


15 - 20 δευτερόλεπτα

Δευτέρα  - Κυριακή : 09:00 - 15:00 - 18:00 

*€ 267,75

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ 30 ΜΕΡΕΣ


15 - 20 δευτερόλεπτα

Δευτέρα  - Κυριακή : 09:00 - 15:00 - 18:00 

*€ 476

WordPress Pricing Table Plugin