Δήλωση – Δημοσίευμα

Μέρες

Λέξεις

Διαστάσεις

Προεπισκόπηση

Τιμή

Για δύο συνεχόμενες Μέρες

60 Λέξεις

1στηλό Χ 2ίντζες (4,15εκ. Χ 5εκ.)

*€ 38,08

WordPress Pricing Table Plugin

Μικρές Αγγελίες


Μέρες

Λέξεις

Διαστάσεις

Προεπισκόπηση

Τιμή

Καθημερινή

1 Μέρα

30 Λέξεις

1στηλό Χ 1ίντζα (4,15εκ. Χ 2,5εκ.)

*€ 11,90

Σάββατο

1 Μέρα

30 Λέξεις

1στηλό Χ 1ίντζα (4,15εκ. Χ 2,5εκ.)

*€ 14,28

Κυριακή

1 Μέρα

30 Λέξεις

1στηλό Χ 1ίντζα (4,15εκ. Χ 2,5εκ.)

*€ 14,28


WordPress Pricing Table Plugin

Κηδείες – Μνημόσυνα

Μέρες

Λέξεις

Διαστάσεις

Προεπισκόπηση

Τιμή

1 Μέρα

30 Λέξεις

2στηλό Χ 4ίντζες (8,8εκ. Χ 10εκ.)

*€ 76,16

1 Μέρα

30 Λέξεις

2στηλό Χ 5ίντζες (8,8εκ. Χ 12,5εκ.)

*€ 95,20

WordPress Pricing Table Plugin

Γνωστοποιήσεις – Περί Πολεοδομίας

Μέρες

Λέξεις

Διαστάσεις

Προεπισκόπηση

Τιμή

1 Μέρα

100 Λέξεις

1στηλό Χ 3ίντζες (4,15εκ. Χ 7,5εκ.)

*€ 28,56

1 Μέρα

120 Λέξεις

1στηλό Χ 4ίντζες (4,15εκ. Χ 10εκ.)

*€ 38,08

WordPress Pricing Table Plugin