ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διόρθωση – Σελίδωση – Δημιουργία
Βιβλίων Εφημερίδων Περιοδικών Εντύπων

Προσφέρουμε υπηρεσίες στον απαιτητικό τομέα των εκδόσεων Βιβλίων, Εφημερίδων, Περιοδικών και Εντύπων. Ένας τομέας που χρειάζεται εξειδικευμένο, έμπειρο προσωπικό με απαιτητική επιμέλεια για να δώσει αποτέλεσμα που θα συνάδει με τους στόχους και σκοπούς του. Η έντυπη έκδοση προϋποθέτει την ολοκλήρωση συγκεκριμένων σταδίων. Και σε κάθε στάδιο επιβάλλεται να υπάρχει δεξιοτεχνία και εμπειρία για να υπάρχει το σωστό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε τη γενική επιμέλεια της έκδοσης Βιβλίων, Εφημερίδων, Περιοδικών και Έντυπών όπως επίσης εξειδικευμένα τη διόρθωση κειμένων, τη σελίδωση και επεξεργασία φωτογραφιών.

Δημιουργία Διαφημιστικών Φυλλαδίων και επεξεργασία Εικόνων – Φωτογραφιών

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία Διαφημιστικών Φυλλαδίων για προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή και εκδηλώσεων.

Επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες και εικόνες για βελτίωση και δημιουργία μοναδικού αποτελέσματος.

Ηχογράφηση σε στούντιο και Δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων και βίντεο

Παρέχουμε τη δυνατότητα ηχογράφησης σε επαγγελματικό στούντιο με πλήρη εξοπλισμό και με την επιμέλεια δικού μας ηχολήπτη.

Ετοιμάζουμε το διαφημιστικό σας μήνυμα, προωθώντας το προϊόν σας ή την εταιρία σας αναλόγως των χαρακτηριστικών τους.

Δημιουργούμε βίντεο αναλόγως της χρήσης που θα αξιοποιηθεί και του σκοπού του, είτε διαφημιστικού είτε ενημερωτικού.

Εκτύπωση Διανομή

Αναλαμβάνουμε την εκτύπωση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και εντύπων καθώς και τη διανομή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω υπηρεσίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22864505 ή marketing@dialogos.com.cy.