• Ρίχνει φως στα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα, από την φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία έως την φροντίδα των ζώων. Επιδοκιμάζει τις εταιρείες που εφαρμόζουν πράσινες πολιτικές και στηρίζει πρακτικές αειφόρας ανάπτυξης.
  • Υπενθυμίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή:  η κλιματική κρίση, οι αποτυχίες στη θέσπιση πράσινων πολιτικών και οι περιβαλλοντικές καταστροφές είναι μερικές από τις ανησυχίες μας.
  • Ενημερωθείτε από το GoGreen.cy και αλλάξτε τον πλανήτη μας προς το καλύτερο.