• Τριμηνιαίο πολιτιστικό περιοδικό. Είναι το πιο παλιό πολιτιστικό περιοδικό που κυκλοφορεί ανελλιπώς στον τόπο μας από το 1959.
  • Φιλοξενεί μελέτες, ποίηση, πεζογραφία, αφιερώματα και κριτικά σημειώματα, αναδεικνύοντας το έργο των ανθρώπων του πολιτισμού και σχολιάζει την πολιτιστική πραγματικότητα.